top of page

Oncologische zorg aan huis: correcte medische ondersteuning bij kanker

Oncologische thuiszorg

Wordt u geconfronteerd met kanker? Dan weet u dat u een intensief herstelproces tegemoet gaat. Afhankelijk van het type en het stadium van de ziekte, kan chemotherapie nodig zijn. Uiteraard bespreekt u dat alles met uw oncoloog, die u het beste advies zal geven. 

Het is niet altijd nodig om in het ziekenhuis te verblijven voor uw chemotherapeutische behandeling. Verschillende types chemotherapie kunnen ook thuis georganiseerd of verder ingenomen worden. Het is wel belangrijk dat dit met de nodige hulp en supervisie gebeurt.

Chemotherapie organiseren thuis

Thuisverpleging Antwerpen organiseert oncologische thuiszorg in de regio’s Antwerpen en Mechelen. Op basis van de inschatting van de behandelende arts, komen we op gezette tijdstippen bij u langs om u te begeleiden bij uw chemotherapie. 

Niet alleen bij de medische component, maar ook bij de verwerking van het hele ziekteproces. Een luisterend oor van een ervaren expert kan immers wonderen doen voor uw gemoed en ziekte-inzicht.

Tarieven

Als u verzekerd bent bij een Belgisch ziekenfonds, gelden de tarieven conform de bepalingen van het RIZIV.
Dit wil zeggen dat wij alles via het ziekenfonds regelen.

!!! U ontvangt dus geen rekening!!!

Contacteer ons voor oncologische thuiszorg.

Wilt u uw chemotherapie na overleg met uw arts thuis organiseren? Neem dan gerust contact met ons op om uw situatie en zorgvraag te bespreken. We nemen de nodige tijd om uw medische noden in kaart te brengen en de gepaste verpleging aan huis te organiseren.

bottom of page