top of page

Thuisverpleging Antwerpen: een snelle service in crisiszorg en brugzorg aan huis

Crisiszorg in Antwerpen/Mechelen

Een gezondheidscrisis, een ongeval of plotse operatie zijn niet altijd te voorspellen. Toch hebt u na zo’n acute crisis een snelle medische ondersteuning aan huis nodig. Thuisverpleging Antwerpen organiseert crisisverpleging aan huis bij prangende en onvoorziene gezondheidsproblemen of mobiliteitsproblemen van de patiënt. Onze dienst werkt met een zeer snelle responstijd. 

U contacteert ons op het moment dat u de dringende thuisverpleging nodig hebt – 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 – wij zorgen ervoor dat er binnen de kortst mogelijke termijn een ervaren thuisverpleger langskomt om de gepaste medische zorgen toe te dienen.

Brugzorg aan huis in Antwerpen/Mechelen

Soms zoekt u een tijdelijk oplossing tussen twee andere hulpverblijven in. Denk maar aan oudere mensen die na een ziekenhuisopname een korte periode thuis moeten overbruggen, in afwachting van een vrije plaats in het rusthuis. Ook op dat moment is een doorlopende, sluitende medische opvolging essentieel

Thuisverpleging Antwerpen organiseert in dergelijke gevallen brugzorg, waarbij we voor een beperkte tijd de nodige verpleegkundige zorgen aan huis toedienen, in afwachting van een duurzame en permanente oplossing.

Let wel: voor dringende medische hulp belt u altijd eerst naar het noodnummer 112!

Tarieven

Als u verzekerd bent bij een Belgisch ziekenfonds, gelden de tarieven conform de bepalingen van het RIZIV.
Dit wil zeggen dat wij alles via het ziekenfonds regelen.

!!! U ontvangt dus geen rekening!!!

Bespreek uw vraag met onze specialisten. Bel ons vandaag nog.

bottom of page