Palliatieve zorg

Palliatieve zorg heeft als doel de levenskwaliteit te verbeteren van patiënten (en hun naasten) met een levensbedreigende aandoening. Dat doet men door lichamelijke, psychosociale en/of spirituele pijn te voorkomen en verlichten, en door pijn vroegtijdig te signaleren, beoordelen en behandelen.

Dit betekent dat palliatieve zorg:

  • verlichting biedt bij pijnklachten en lijden door andere symptomen;
  • het leven eerbiedigt en de dood ziet als een normaal proces;
  • de intentie heeft de dood noch te bespoedigen noch uit te stellen;
  • de psychologische en spirituele aspecten van de zorg voor patiënten integreert;
  • patiënten ondersteunt zodat ze een zo actief mogelijk leven zouden kunnen leiden tot aan hun dood;
  • de familie ondersteunt tijdens de ziekte van de patiënt en in hun eigen rouwproces;
  • de nadruk legt op teamwerk om te voorzien in de behoeften van patiënten en hun families;
  • waar nodig de kwaliteit van leven zal verhogen en zo mogelijk het ziekteverloop positief zal beïnvloeden;
  • vroeg in het ziekteverloop toepasbaar is, in combinatie met een verscheidenheid aan andere behandelingen die gericht zijn op het verlengen van het leven, zoals chemotherapie en radiotherapie, en onderzoeken omvat die nodig zijn om klinische complicaties beter te begrijpen en te behandelen.

Palliatieve zorg: Onze belofte

Thuisverpleging Antwerpen organiseert in samenspraak met de andere hulpverleners palliatieve zorg naar UW wensen. Bijna alles wat in het ziekenhuis kan, kan ook thuis dankzij onze flexibiliteit en beschikbaarheid, 24/24 uur.

Tarieven

Als u verzekerd bent bij een Belgisch ziekenfonds, gelden de tarieven conform de bepalingen van het RIZIV. Dit wil zeggen dat wij alles via het ziekenfonds regelen.

!!! U ontvangt dus geen rekening!!!