Het bieden van oncologische zorg

De zorg rondom kanker moet altijd optimaal verzorgd zijn. Daarom zijn onze verpleegkundigen uit Antwerpen ook extra goed opgeleid om deze zorg te bieden. Daarbij gaat het naast het verzorgen ook om het bieden van begeleiding. Zaken zoals oncologische wonden verzorgen, de chemomachine afkoppelen, het spoelen van de poortkatheter en vele andere zaken kunnen tegenwoordig gewoon thuis worden gedaan. Dit is natuurlijk veiliger en comfortabeler. Zeker wanneer een verpleegkundige helpt. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning met tips, adviezen en antwoorden op vragen.

De manier van werken

Omdat het kanker betreft, is zorg op maat nog belangrijker dan het gebruikelijk al is. In dat opzicht werken we dan ook graag met jou samen. Zo kunnen we altijd een passende oplossing voor jouw zorgvraag vinden. Dat doen we niet alleen. Daar hebben ook jijzelf, jouw mantelzorger, jouw arts en jouw andere zorgverleners zeggenschap in. Op die manier kunnen we precies voldoen aan datgene wat jij nodig hebt. Bovendien kunnen we voorkomen dat er in de toekomst problemen opdoemen die niet nodig zijn. Op die manier is onze werkwijze ingericht.

Verpleging in eigen huis

Het is natuurlijk flink fijner om niet zo vaak naar het ziekenhuis te hoeven. Daarom is de thuisverpleging die wij bieden ook een fijne methode. Dit gaat ook flink verder da het verplegen alleen. Ook andere zaken die in jouw situatie spelen zijn voor ons van belang. Dit doen we ook in samenwerking met andere zorgaanbieders. Op die manier willen we ervoor zorgen dat je zo lang als mogelijk zelfstandig blijft. Op die manier kan je op je eigen wijze in je eigen huis blijven wonen en zelfredzaam zijn.

Onderdeel van het geheel

Omdat de verpleging die wij bieden onderdeel uitmaakt van het geheel van een zorgteam, passen wij ons hier ook in aan. Zo geven wij alles aan in elektronisch verpleegdossier. Op die manier is iedereen die hier een rol in speelt altijd goed op de hoogte van jouw situatie. Dat maakt het beter mogelijk om te zorgen dat er altijd iemand voor jou klaarstaat. Dit kan dan 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dat is ook te danken aan de grote mate van kennis die de thuisverpleegkundige heeft. Bijscholing is bovendien een voortdurende zaak. Mochten er specialistische zaken spelen, dan zijn daar collega’s voor beschikbaar. Die kunnen advies geven of voor overleg bij u thuis komen.

De vormen van zorg

Wij bieden verschillende vormen van zorg. Eén van die vormen is het afkoppelen van de chemopomp. Dit is de manier waarop de behandeling thuis plaatsvindt. Onze verpleegkundigen weten hoe dit aan te pakken. Parenterale voeding komt via de bloedbaan binnen. Dit is vooral van belang wanneer eten niet mogelijk is, of de spijsvertering niet goed werkt. Wanner de arts dit voorschrijft, helpt de verpleegkundige. Daarnaast is ook het verzorgen van oncologische wonden geen probleem. Dit zijn wonden die verband houden met de ziekte. Wij bieden niet alleen verzorging van de wond zelf, maar ook begeleiding en ondersteuning op het psychologisch vlak. Dit is vaak ook zeer belangrijk hierbij.

Tarieven

Als u verzekerd bent bij een Belgisch ziekenfonds, gelden de tarieven conform de bepalingen van het RIZIV. Dit wil zeggen dat wij alles via het ziekenfonds regelen.

!!! U ontvangt dus geen rekening!!!