Hulp krijgen bij inspuitingen

Onze verpleegkundigen uit Antwerpen kunnen op allerlei vlakken worden ingezet. Wij zorgen dan ook voor thuisverplegingen op maat. Dat doen wij bijvoorbeeld door inspuitinge te verzorgen. Dit kan om inspuitingen om allerlei redenen en op allerlei manieren gaan. Dat is echter natuurlijk lang niet het enige wat wij kunnen verzorgen. Er zijn vaak immers ook andere zorgen die een rol spelen. In dat opzicht is het dan ook goed om thuisverpleging te kunnen bieden. Het is dan ook goed om eens te kijken welke mogelijkheden er allemaal liggen op dit gebied. Dit maakt het een flink stuk gemakkelijker.

Hulp krijgen bij inspuitingen

Inspuitingen zijn niet gemakkelijk te geven. Het is een complexe handeling waar wel enige kennis van zaken bij nodig is. Daarom is het belangrijk om dit door iemand die over de nodige competenties beschikt te laten doen. In dat opzicht is het dus ook zo dat thuisverpleging een belangrijke rol speelt. Wie de best mogelijke vorm van verpleging krijgt, kan er zeker van zijn dat alles op de juiste manier wordt verzorgd. Het is dan ook zo dat het goed is om te weten welke soorten inspuitingen er allemaal zijn. Je kan daar ook uit afleiden op welke wijze we je kunnen helpen.

De soorten inspuitingen bekijken

Er zijn verschillende soorten inspuitingen. Die allemaal zo op hun eigen wijze gedaan moeten worden. Om een beter idee te krijgen van de verschillende mogelijkheden die er liggen, is het goed om deze eens met elkaar te vergelijken. Het is daarbij ook belangrijk om te vermelden dat wij de juiste specialisten hiervoor bij je kunnen langs sturen. Dit geldt voor alle verschillende vormen van inspuitingen. Op die manier maak je het dus ook gemakkelijker voor jezelf.

Intramusculair laten inspuiten

Een manier van inspuiten die veel voorkomt, is het intramusculair inspuiten. Dit is een goede methode om voor snelle en volledige opname van het medicijn te zorgen. De arts zal dit dan ook vaak als de gewenste methode voorschrijven. Dit gebeurt mede ook omdat vaak geen andere manier van toedienen mogelijk is. Het gaat dan om een vloeistof die lijkt op een olie. Doordat de medicijnen rechtstreeks in het spierweefsel geïnjecteerd worden is hier wel een goede plek voor nodig. In veel gevallen wordt dan gekozen voor de bilspier of de bovenarm. De verpleegkundige helpt hierbij. Dit gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van een inspuitingsschema. Zo is precies duidelijk wat op welk moment moet gebeuren. Ook is op die manier beter te monitoren of de behandeling goed werkt.

Subcutaan laten inspuiten

Een geheel andere techniek vergt het subcutaan inspuiten van medicatie. Dit is een methode waarbij de middelen onderhuids worden ingespoten. Bekende plekken hiervoor zijn de buik, het bovenbeen of de bovenarm. Met behulp van de thuisverpleegkundige is dit goed te verzorgen. Ook hier kan bijvoorbeeld een inspuitingsschema voor worden gebruikt. Daarmee is precies te controleren hoe de werking zich ontwikkelt. Mogelijk kan je dit ook zelf aanleren met behulp van de verpleegkundige. Dit hangt wel af van het soort medicatie en de indicatie die je hebt.

Tarieven

Als u verzekerd bent bij een Belgisch ziekenfonds, gelden de tarieven conform de bepalingen van het RIZIV. Dit wil zeggen dat wij alles via het ziekenfonds regelen.

!!! U ontvangt dus geen rekening!!!