Hygiënische zorg

Zorg is er in allerlei vormen. Daaronder valt natuurlijk ook de dagelijkse verzorging. In dat opzicht kan het vaak belangrijk zijn om hier goede hulp bij te krijgen, Wij verzorgen de hygiënische zorg op de manier die jij wenst. Op die manier kan jij je schoon en comfortabel voelen. Dit doen wij volgens de aanpak die hierbij het beste past. Neem vandaag nog contact op met antwerpenthuisverpleging.be voor uw hulp op maat

De manier van werken

Wij zetten jou als patiënt centraal bij onze manier van werken. Wij zorgen ervoor dat de oplossing precies past bij de behoefte aan zorg die jij hebt. Dit doen we door ook met jouw mantelzorger, zorgverleners en arts te spreken. Op die manier kunnen we precies zorgen dat alles past bij wat jij nodig hebt. Ook kunnen we voldoen aan wat jij verwacht. Zo hoeven er geen problemen te ontstaan. De manier waarop wij thuisverpleging aanpakken is misschien anders dan je zou verwachten. Wij kijken verder dan de verpleging alleen. Zo kijken we naar de volledige situatie. Ook zoeken wij de samenwerking met andere betrokkenen. Dit vergroot de mogelijkheden om thuis te kunnen blijven wonen.

Onderdeel van het zorgteam

Het is belangrijk om te benadrukken dat wij onderdeel uitmaken van een zorgteam. Dat betekent dat wij altijd zorgen dat er samengewerkt wordt met de verpleegkundigen die jou bijstaan. In het elektronisch verpleegdossier nemen wij alles op. Zo is iedereen altijd precies op de hoogte van alles wat rondom jou speelt. Daarbij zorgen we ook voor goede verpleegkundigen. Die zijn altijd in het bezit van voldoende kennis en worden ook voortdurend bijgeschoold. Mochten er toch problemen of onduidelijkheden zijn, dan is er ook voldoende ondersteuning van collega’s met specialistische kennis. Dit kan bijvoorbeeld ook in de vorm van overleg bij jou thuis.

Wat kunnen wij betekenen?

Wij kunnen op allerlei vlakken bij dragen. Als het gaat om hygiënische zorg, dan gaat het bijvoorbeeld om het klaarmaken voor de dag, of de nacht, of beide. Ook hulp bij aan- en uitkleden is mogelijk. Eventueel incontinentiemateriaal verversen onze verpleegkundigen ook. Daarnaast zijn wassen, haar wassen, mondverzorging en verzorging van de huid en nagels geen probleem. Ook het helpen bij het geven van een functionele houding verzorgen wij.

Verdelen van de taken

Samen met de patiënt en de mantelzorger maken wij duidelijk wie welke taak op zich neemt. Daarbij proberen we de patiënt altijd zoveel als mogelijk zelfredzaam te zijn. Wij geven bijvoorbeeld ook advies over hulpmiddelen die de verzorging kunnen vergemakkelijken. Een voorbeeld is een hoog-laag bed.

Tarieven

Als u verzekerd bent bij een Belgisch ziekenfonds, gelden de tarieven conform de bepalingen van het RIZIV. Dit wil zeggen dat wij alles via het ziekenfonds regelen.

!!! U ontvangt dus geen rekening!!!